Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg ivm het aanwijzen van het versturen van het recept door de huisarts aan de terhandsteller als aangewezen gegevensuitwisseling

In het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) staat dat een zorgverlener de gegevens die voor de cliënt relevant zijn beschikbaar stelt voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die de cliënt gebruikt. De PGO’s moeten voldoen aan eisen waardoor de gegevens op een veilige en betrouwbare manier beschikbaar worden gesteld.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 03-07-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting 3613269-1048003 amvb en nvt 1 03-07-2023
Voordracht 3613269-1048003 voordracht 1 03-07-2023

Startpagina