Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Intrekking van het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen en wijziging van enkele andere Warenwetbesluiten

Het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen geeft uitvoering aan Europese regelgeving die voorziet in voorschriften voor de productie en verhandeling van visserijproducten, slakken en kikkerbillen. Veel bepalingen van dit besluit zijn in de loop van de tijd al vervallen. Naar aanleiding van een interne heroverweging van het besluit is gebleken dat vrijwel alle bepalingen kunnen worden ingetrokken. Alleen de voorschriften inzake goede voorlichting aan consumenten en de aanduiding van visserijproducten blijven gehandhaafd. Deze bepalingen passen echter beter in het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen en worden daar dus ook aan toegevoegd. Hierdoor kan het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen worden ingetrokken.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 10-07-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting 3627214-1050382 amvb en nvt 1 10-07-2023
Voordracht 3627214-1050382 voordracht 1 10-07-2023

Startpagina