Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PB. EU 2022, L 261). Het wetsvoorstel regelt de invoering van een tijdelijke heffing op elektriciteit die is opgewekt uit zogenoemde inframarginale energiebronnen en steenkool. Onder inframarginale energiebronnen wordt onder andere verstaan: windenergie, zonne-energie, biomassabrandstoffen, afvalstoffen en kernenergie. De heffing vindt plaats over marktinkomsten uit die elektriciteit die uitstijgen boven een bepaald plafond dat per energiebron kan verschillen. Het gaat om marktinkomsten uit elektriciteit die is opgewekt in de periode van 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 07-07-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Tijdelijke wet inframarginale electriciteitsheffing 1 07-07-2023

Startpagina