Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit ivm implementatie Europese verordeningen

Dit besluit implementeert de verordening betreffende de etikettering van biologisch voer voor gezelschapsdieren en voert enkele andere wijzigingen door in het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007. De etiketteringsregels hierin komen overeen met de etiketteringsregels voor voedsel voor mensen, zoals deze zijn opgenomen in de bio verordening. De regels voor etikettering voor voer voor gezelschapsdieren komt tevens overeen met de nationale regels die Nederland hanteerde voorafgaand aan de inwerkingtreding van de bio verordening.

Mijlpaal

Naam Advies Raad van State uitgebracht
Datum 14-09-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Advies Advies_W11.23.00220.docx 1 25-10-2023

Startpagina