Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten i.v.m. 1ATM

Om het luchtruim zo effectief mogelijk te beheren en gebruiken, de dienstverlening voor civiel en militair vliegverkeer te garanderen en de grondwettelijke taken van Defensie te borgen is besloten toe te werken naar één geïntegreerde civiel-militaire dienstverlener binnen het huidige zelfstandig bestuursorgaan Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Daarmee is straks sprake van één dienstverlener voor het beheer van het Nederlandse luchtruim onder 24.500 voet. Na integratie zal LVNL de dienstverlening verzorgen op alle civiele luchthavens van nationaal belang en militaire luchthavens inclusief het civiele medegebruik op die militaire luchthavens. Het is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om ervoor te zorgen dat het civiele deel van de dienstverlening op deze velden gefinancierd wordt. In dit voorstel wordt de bekostigingssystematiek voor luchthaven De Kooy vastgelegd, alsmede een tijdelijke bekostigingssystematiek voor de luchthaven Eindhoven. Verder regelt dit besluit de toetreding van de luchthaven Eindhoven aan de algehele Nederlandse heffingszone (‘one group of airports’ of ‘OGA’ heffingszone) op een bij koninklijk besluit te bepalen datum, waarna de tijdelijke bekostigingssystematiek voor deze luchthaven vervalt.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 12-09-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Wijziging Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten 2010 en Besluit luchtverkeer 2014 1 23-10-2023
Voordracht voordracht Wijziging besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten i.v.m. 1ATM 1 23-10-2023

Startpagina