Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit SUWI en enige andere besluiten ivm enkele technische wijzigingen

Met dit besluit zijn enkele wijzigingen aangebracht aan het Besluit SUWI, het Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW en enige andere besluiten. Het Besluit SUWI wordt zo aangepast dat het UWV aanvullende gegevens voor statistische doeleinden aan private verzekeraars kan verstrekken. Daarnaast wordt bijlage I aangepast. De wijziging van het Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW houdt een technische wijziging in die noodzakelijk is vanwege het Wetsvoorstel hervorming huurtoeslag. Ook de overige wijzigingen betreffen technische en beleidsarme punten.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 11-10-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling Wijziging beslluit SUWI 1 12-10-2023
Voordracht Voordracht Wijziging van het besluit suwi 1 12-10-2023

Startpagina