Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen ivm wijziging van microbiologische eisen en voorschriften rauwe melk

Het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen wordt gewijzigd in verband met het wijzigen van microbiologische eisen aan eet- en drinkwaren en in verband met gewijzigde voorschriften voor rauwe melk en rauwe room bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie. In verband met nieuwe voorschriften die voortvloeien uit de artikelen 8 en 8a van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen wordt de bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten aangepast.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 27-03-2024
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting 3789164-1057395 amvb en nvt 1 27-03-2024
Voordracht 3789164-1057395 voordracht 1 27-03-2024

Startpagina