Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit langdurige zorg (aanwijzen regio voor buitenlandverzekerden)

Deze amvb betreft het aanwijzen op grond van artikel 2.2.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet langdurige zorg van een regio voor inschrijving van een verzekerde die in het buitenland woont en waarvan de verzekeraar niet in een groep zit met een Wlz-uitvoerder

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 13-11-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Voordracht 3713457-1055861 amvb en nvt 1 13-11-2023
Voordracht 3713457-1055861 voordracht 1 13-11-2023

Startpagina