Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit beperking werkingssfeer jaarverantwoording

Met dit besluit wordt een tijdelijke uitzondering gemaakt op de verplichting van zorgaanbieders om een jaarverantwoording openbaar te maken over de boekjaren 2022 en 2023. Deze uitzondering gaat kort gezegd gelden voor zorgaanbieders waarvoor deze plicht nieuw is.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 18-01-2024
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting 3737594-1059465 amvb en nvt 1 18-01-2024
Voordracht 3737594-1059465 voordracht 1 18-01-2024

Startpagina