Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ILO 187 veiligheid en gezondheid op het werk

ILO-verdrag nr. 187 bepaalt dat sociale partners moeten worden betrokken bij het inrichten van het nationale arbosysteem en het opstellen van nationale (actie)programma’s gericht op de feitelijke toepassing van preventieve maatregelen in de bedrijven ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van werkenden. Onder arbosysteem wordt onder meer verstaan: regelgeving en normering, een autoriteit verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden, mechanismen die zorgdragen voor de naleving van regelgeving en voorzieningen die op het niveau van het bedrijf de samenwerking tussen werkgever, werknemers en hun vertegenwoordigers bevorderen. Bij de implementatie van de programma’s hebben de sociale partners volgens het verdrag een adviserende rol.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 02-02-2024
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Toelichtende nota toelichtende nota 1 07-02-2024
Voordracht voordracht 1 07-02-2024

Startpagina