Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

WHO Internationale Gezondheidsregeling 2005; wijziging

Het betreft op 28 mei 2022 door de 194 leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tijdens de 75e Wereldgezondheidsvergadering (WHA) aangenomen wijzigingen (Trb. 2022, 135) van de Internationale Gezondheidsregeling (International Health Regulations (2005), Trb. 2006, 73, hierna: “IHR”). De IHR wordt gekwalificeerd als een uitvoeringsverdrag onder het Statuut van de WHO. Aanleiding voor de wijzigingen is de tijdens en in de nasleep van de Covid-19-pandemie ontstane discussie op mondiaal niveau over de mate waarin het internationale gezondheidssysteem adequaat en effectief heeft gereageerd op de crisis. De wijzigingen beogen de effectiviteit van samenwerking en de reactiesnelheid van het internationaal gezondheidssysteem te vergroten. Conform de procedure van artikel 55 van de IHR zijn wijzigingen aangenomen van artikel 59 van de IHR, met doorwerking op de gerelateerde IHR-artikelen 55, 61, 62 en 63. De wijzigingen houden in dat de termijn waarbinnen partijen bij de IHR een voorbehoud kunnen maken bij een door de WHA aangenomen wijziging of deze kunnen verwerpen, wordt verkort van de oorspronkelijke achttien maanden naar tien maanden. De termijn waarbinnen wijzigingen van de IHR van kracht worden – uitgezonderd ten aanzien van partijen bij de IHR die een voorbehoud hebben gemaakt ten aanzien van die wijziging of die de wijziging hebben afgewezen – wordt verkort van vierentwintig maanden naar twaalf maanden. Wat het Koninkrijk betreft, zullen de wijzigingen, evenals de IHR, voor het gehele Koninkrijk gelden.

Mijlpaal

Naam Advies Raad van State uitgebracht
Datum 08-02-2024
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Advies Advies_W02.23.00373.docx 1 15-02-2024

Startpagina