Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Implementatie richtlijn 2012/29/EU minimumnormen slachtoffers

Slachtoffers van misdrijven krijgen dezelfde minimum rechten in de Europese Unie. De richtlijn 2012/29/EU verplicht lidstaten zorg te dragen voor informatieverstrekking en ondersteuning, voor rechten om deel te nemen aan de strafprocedure, voor bescherming van slachtoffers en erkenning van slachtoffers en erkenning van slachtoffers met specifieke beschermingsbehoeften.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris VenJ
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB
Ja
Implementatie
Richtlijn
KetenID
WGK003424

Opschrift

Implementatie van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L315)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2012/29
19-04-2013 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2012/29
27-02-2015 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-03-2015 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-05-2015 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 25-06-2015 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34236
06-10-2015 Verslag
15-01-2016 Nota n.a.v. verslag
21-01-2016 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
17-03-2016 Plenaire behandeling Tweede Kamer
12-04-2016 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 07-02-2016 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 34236
31-05-2016 Voorlopig verslag
12-07-2016 Memorie van antwoord
04-10-2016 Nader voorlopig verslag
26-01-2017 Nadere memorie van antwoord
21-02-2017 Plenaire behandeling Eerste Kamer
07-03-2017 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 16-03-2017 Bekendmaking stb-2017-90
31-03-2017 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-04-2017 Volledige inwerkingtreding

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.