Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Het wetsvoorstel moet de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden van publieke en private organisaties voor de vervulling van een taak van algemeen belang van een adequate juridische basis voorzien, rekening houdend met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met dit wetsvoorstel wordt niet alleen de aanpak van fraude versterkt, maar worden ook de mogelijkheden van gegevensdeling in samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de aanpak van ondermijning verbeterd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35447
KetenID WGK008727

Opschrift

Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-09-2018 Internetconsultatie (eind)
07-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-11-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 24-04-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-05-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
03-06-2020 Verslag
16-10-2020 Nota n.a.v. verslag
16-10-2020 Nota van wijziging
04-11-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
17-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
29-12-2020 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 18-02-2022 Voorlopig verslag
20-02-2023 Memorie van antwoord
28-11-2023 Nader voorlopig verslag
04-04-2024 Nadere memorie van antwoord

Startpagina

Acties

Delen regeling