Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad

Richtlijn

Richtlijnnummer 2013/40
Vindplaats EU Publicatieblad L 218/8 14-08-2013
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Uiterste implementatiedatum 04-09-2015
Gevalideerde implementatiedatum 06-07-2015
Status Richtlijn geĆÆmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
n.v.t. Trans. tabel Notificatie 01-07-2015
Wet van 22 april 2015 tot implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) Wet Notificatie 06-07-2015 stb-2015-165
Besluit van 5 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 april 2015 tot implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) (Stb. 2015, 165) InwerktredingsBesluit Notificatie 06-07-2015 stb-2015-209
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen richtlijn