Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2018/844 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Richtlijn

Richtlijnnummer 2018/844
Vindplaats EU Publicatieblad L 156/75 19-06-2018
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Uiterste implementatiedatum 10-03-2020
Gevalideerde implementatiedatum 09-03-2020
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 maart 2020, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Regeling energieprestatie gebouwen inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen Ministeriële regeling Notificatie 09-03-2020 stcrt-2020-13004
Transponeringstabel, bepalingsmethode energieprestatie en langetermijnrenovatiestrategie Trans. tabel Notificatie 09-03-2020
Besluit ter implementatie van richtlijn 2018/844 (tweede herziening EPBD) Amvb Notificatie 09-03-2020 stb-2020-84
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen richtlijn