Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2019/790 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG

Richtlijn

Richtlijnnummer 2019/790
Vindplaats EU Publicatieblad L 130/92 17-05-2019
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uiterste implementatiedatum 07-06-2021
Gevalideerde implementatiedatum 18-02-2021
Status Richtlijn geĆÆmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt) Wet Notificatie 18-02-2021 stb-2020-558
Besluit van 18 december 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt InwerktredingsBesluit Notificatie 18-02-2021 stb-2021-559
Transponeringstabel Wet Notificatie 31-05-2021

Startpagina

Acties

Delen richtlijn