Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Bwft BES

Wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES in het kader van de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011822

Opschrift

wijziging van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de nadere uitwerking van het uiteindelijk belanghebbende begrip, het samenvoegen van categorieën voor eenvoudig cliëntenonderzoek en nadere regels met betrekking tot geldtransporten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-09-2020 Internetconsultatie (eind)
15-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 25-01-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-2021

Startpagina

Acties

Delen regeling