Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2021/1270 VAN DE COMMISSIE van 21 april 2021 tot wijziging van Richtlijn 2010/43/EU wat betreft voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) in aanmerking te nemen duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren

Richtlijn

Richtlijnnummer 2021/1270
Vindplaats EU Publicatieblad L 277/141 02-08-2021
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Financiën
Uiterste implementatiedatum 31-07-2022
Gevalideerde implementatiedatum 12-09-2022
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Besluit van 30 augustus 2022 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van gedelegeerde richtlijnen (EU) 2021/1269 en (EU) 2021/1270 (implementatie richtlijnen voor beleggingsondernemingen en icbe’s inzake duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren) Amvb Notificatie 12-09-2022 stb-2022-350
Transponeringstabel Trans. tabel Notificatie 12-09-2022 stb-2022-350

Startpagina

Acties

Delen richtlijn