Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2022/2556 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 december 2022 tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 en (EU) 2016/2341 wat betreft digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector

Richtlijn

Richtlijnnummer 2022/2556
Vindplaats EU Publicatieblad L 333/153 27-12-2022
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Financiën
Uiterste implementatiedatum 17-01-2025
Gevalideerde implementatiedatum
Status Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Startpagina

Acties

Delen richtlijn