Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bekostiging WVO 2021

Dit besluit houdt verband met de vereenvoudiging van de bekostiging in het VO, zoals neergelegd in de Wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen; Stb. 2020, 437). Dit besluit regelt de verdere uitwerking van de door die wet gewijzigde bekostigingsbepalingen in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op het voortgezet onderwijs BES (WVO BES) en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES (WEB BES). Het Bekostigingsbesluit WVO en het Formatiebesluit WVO worden samengevoegd in dit nieuwe Besluit bekostiging WVO 2021. Ook de bepalingen over de bekostiging van de scholen in Caribisch Nederland, opgenomen in het Bekostigingsbesluit WVO BES en het Uitvoeringsbesluit WEB BES worden aangepast aan de vereenvoudiging van de bekostiging.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 01-06-2021
Fase Bekendmaking

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets uitvoeringstoets DUO (1) 1 01-06-2021 1e UT van DUO (8-4-2020): nog geen oordeel over uitvoerbaarheid
Uitvoeringstoets uitvoeringstoets DUO (2) 1 01-06-2021 2e UT van DUO (13-11-2020): uitvoerbaar
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties