Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit NLQF

Het NLQF is een kwalificatieraamwerk voor de inschaling van opleidingen, zodat het niveau daarvan onderling vergeleken kan worden, en met dat van opleidingen in andere landen van de Europese Unie. Op grond van de Wet NLQF (Kamerstukken 36341; WGK006661) worden bij of krachtens deze algemene maatregel van bestuur de niveaus van het NLQF vastgesteld, alsmede de verhouding tussen de NLQF- en EQF-niveaus. Ook wordt in dit besluit een organisatie aangewezen als Nationaal coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) en wordt de belangrijkste taak van het NCP NLQF nader uitgewerkt: het op verzoek van de aanbieder van een non-formele opleiding vaststellen van het NLQF-niveau van die opleiding. Dit besluit zal tegelijk met de Wet NLQF in werking treden.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 10-04-2024
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
ConsultatieResultaat verslag internetconsultatie 1 10-04-2024
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets DUO 1 10-04-2024

Startpagina