Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure

Het voorontwerp beoogt de geschillenregelingprocedure effectiever te maken en de voorwaarden die gelden voor de toegang tot de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders te verduidelijken.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 26-04-2023
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerp-toelichting Ontwerptoelichting - Aan­pas­sing ge­schil­len­re­ge­ling en ver­dui­de­lij­king ont­van­ke­lijk­heids­ei­sen en­quê­te­pro­ce­du­re 1 08-05-2023
Ontwerpregeling Ontwerpregeling - Aan­pas­sing ge­schil­len­re­ge­ling en ver­dui­de­lij­king ont­van­ke­lijk­heids­ei­sen en­quê­te­pro­ce­du­re 1 08-05-2023
Overig Advies HR - Aan­pas­sing ge­schil­len­re­ge­ling en ver­dui­de­lij­king ont­van­ke­lijk­heids­ei­sen en­quê­te­pro­ce­du­re 1 08-05-2023
Overig Advies RvdR - Aan­pas­sing ge­schil­len­re­ge­ling en ver­dui­de­lij­king ont­van­ke­lijk­heids­ei­sen en­quê­te­pro­ce­du­re 1 08-05-2023
Voordracht Brief aan de Koning - Aan­pas­sing ge­schil­len­re­ge­ling en ver­dui­de­lij­king ont­van­ke­lijk­heids­ei­sen en­quê­te­pro­ce­du­re 1 08-05-2023

Startpagina