Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Het wetsvoorstel is toegezegd aan de Tweede Kamer bij brief van 8 februari 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 24 515, nr. 465) en vloeit voort uit het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van het Kabinet-Rutte III waarin staat dat misstanden in de incassomarkt effectiever worden bestreden. Het voorstel ziet op: - Invoeren incassoregister: Er komt voor incassobureaus en opkopers van vorderingen een verplichte registratie in een incassoregister voor incassowerkzaamheden ten aanzien van vorderingen op natuurlijke personen. Inschrijving in het register is een voorwaarde om als incassobureau werkzaam te zijn. Voldaan moet worden aan eisen met betrekking tot onder andere de kwaliteit van de werkzaamheden, de bedrijfsuitoefening en de omgang met schuldenaren. Er komen verschillende sanctiemogelijkheden, waaronder het opleggen van een boete en het schrappen van de registratie. Het register wordt bij een publiekrechtelijke organisatie ondergebracht. - Het wijzigen van de cumulatieregeling incassokosten (artikel 6:96 van het Burgerlijke Wetboek); - Het aanmanen van een schuldenaar voor meerdere opeisbare vorderingen moet met één aanmaning gebeuren. De hoofdsommen moeten dan voor de berekening van de incassokosten bij elkaar worden opgeteld. Wanneer na iedere opeisbare termijn afzonderlijk wordt aangemaand, mogen over elke termijn incassokosten worden gerekend. Om met betrekking tot relatief kleine termijnbedragen een door het steeds afzonderlijk aanmanen ongewenst verdienmodel te voorkomen, wordt de regeling aangepast.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 28-05-2021
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
ConsultatieResultaat Advies ACM 1 28-05-2021
ConsultatieResultaat Advies AP 1 28-05-2021
ConsultatieResultaat Advies NOvA 1 28-05-2021
ConsultatieResultaat Advies NVVK 1 28-05-2021
ConsultatieResultaat Advies OM 1 28-05-2021
ConsultatieResultaat Advies VIA 1 28-05-2021

Startpagina