Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet i.v.m. de Klimaatakkoordafspraak over de wijkgerichte verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 19-07-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerp Memorie van Toelichting Ontwerp Memorie van toelichting Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie 1 20-07-2022
Ontwerpregeling Ontwerpwetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie 1 20-07-2022
Voordracht Voordracht voorstel van wet Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie 1 20-07-2022

Startpagina