Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit register onderwijsdeelnemers i.v.m. verwerking persoonsgegevens (II)

Dit besluit geeft uitvoering aan de Wet van 20 april 2022 tot wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (Stb. 2022, 177). Het besluit regelt met name welke gegevens uit het register onderwijsdeelnemers worden verstrekt aan bepaalde (overheids)organisaties t.b.v. hun taakuitvoering. Ook wordt geregeld welke gegevens particuliere, buitenlandse en internationale scholen (B3- en B4-scholen) aan het register moeten leveren.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 29-06-2022
Fase Bekendmaking

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets Advies AP 1 29-06-2022
Uitvoeringstoets Advies CBP BES 1 29-06-2022
Uitvoeringstoets Uitvoeringstoets DUO 1 29-06-2022

Startpagina