Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand (Besluit orka)

Houders van een vergunning tot het aanbieden van kansspelen moeten op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm geven aan reclameactiviteiten. Bij of krachtens AMvB mogen hierover regels worden gesteld. Thans is in het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen bepaald dat de reclameactiviteiten niet gericht mogen zijn op maatschappelijk kwetsbare groepen van personen. Dit verbod wordt door kansspelaanbieders zeer beperkt opgevat. Daarom wordt in ieder geval voor kansspelen op afstand ongerichte reclame in zijn geheel verboden. Dat betekent dat in de publieke ruimte geen reclame voor deze kansspelen wordt toegestaan.

Mijlpaal

Naam Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Datum 20-10-2022
Fase Raad van State

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Ontwerpregeling en toelichting Ontwerpregeling en -toelichting - Wijziging Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen 1 30-01-2023
Voordracht Brief aan de Koning - Wijziging Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen 1 30-01-2023

Startpagina