Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”)

Richtlijn

Richtlijnnummer 2014/67
Vindplaats EU Publicatieblad L 159/11 28-05-2014
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uiterste implementatiedatum 18-06-2016
Gevalideerde implementatiedatum 20-06-2016
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Wet van 1 juni 2016, houdende Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt Wet Notificatie 20-06-2016 stb-2016-219
Transponeringstabel Trans. tabel Notificatie 20-06-2016
Inwerkingtredingsbesluit InwerktredingsBesluit Notificatie 20-06-2016 stb-2016-220

Startpagina

Acties

Delen richtlijn