Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit

Richtlijn

Richtlijnnummer 2016/681
Vindplaats EU Publicatieblad L 119/132 04-05-2016
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uiterste implementatiedatum 25-05-2018
Gevalideerde implementatiedatum 08-07-2019
Status Richtlijn geĆÆmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Regels inzake de oprichting van een passagiersinformatie-eenheid en het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit Wet Notificatie 25-06-2019 stb-2019-205
Besluit van 11 juni 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet houdende regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (Stb. 2019, 205) InwerktredingsBesluit Notificatie 25-06-2019 stb-2019-206
Transponeringstabel Wet Notificatie 25-06-2019
Memorie van toelichting bij implementatiewet Wet Notificatie 25-06-2019
Besluit van 28 juni 2019 ter uitvoering van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven en tot wijziging van het Besluit politiegegevens in verband met de verstrekking van politiegegevens aan de Passagiersinformatie-eenheid (Besluit gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) Amvb Notificatie 08-07-2019 stb-2019-249

Startpagina

Acties

Delen richtlijn