Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2018/1808 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Richtlijn

Richtlijnnummer 2018/1808
Vindplaats EU Publicatieblad L 303/69 28-11-2018
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uiterste implementatiedatum 19-09-2020
Gevalideerde implementatiedatum 09-11-2020
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018-1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie Wet Notificatie 09-11-2020 stb-2020-391
Transponeringstabel Trans. tabel Notificatie 09-11-2020

Startpagina

Acties

Delen richtlijn