Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2019/1937 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

Richtlijn

Richtlijnnummer 2019/1937
Vindplaats EU Publicatieblad L 305/17 26-11-2019
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Uiterste implementatiedatum 17-12-2021
Gevalideerde implementatiedatum 22-02-2023
Status Richtlijn geĆÆmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (Stb. 2023, 29) Wet Notificatie 22-02-2023 stb-2023-29
Transponeringstabel Trans. tabel Notificatie 22-02-2023
Besluit van 12 oktober 2021 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L305) Amvb Notificatie 22-02-2023 stb-2021-479
Besluit van 10 februari 2023 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 25 januari 2023 tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (Stb. 2023, 29) InwerktredingsBesluit Notificatie 22-02-2023 stb-2023-52

Startpagina

Acties

Delen richtlijn