Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2019/2161 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie

Richtlijn

Richtlijnnummer 2019/2161
Vindplaats EU Publicatieblad L 328/7 19-12-2019
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uiterste implementatiedatum 28-11-2021
Gevalideerde implementatiedatum 23-12-2022
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Transponeringstabel Richtlijn 2019/2161 Trans. tabel Notificatie 23-12-2022
Wet van 30 maart 2022 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328) (Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming) Wet Notificatie 02-05-2022 stb-2022-157
Besluit van 30 november 2022, houdende wijziging van het Besluit prijsaanduiding producten in verband met de implementatie van artikel 2 van Richtlijn (EU) 2019/2161 Amvb Notificatie 23-12-2022 stb-2019-485
Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 16 december 2022, nr. WJZ/22193750, tot aanwijzing van producten die uitgezonderd zijn van de aankondiging van de laagste prijs in dertig dagen bij prijsverminderingen Ministeriële regeling Notificatie 23-12-2022 stcrt-2022-34183

Startpagina

Acties

Delen richtlijn