Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2020/367 VAN DE COMMISSIE van 4 maart 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de vaststelling van bepalingsmethoden voor de schadelijke effecten van omgevingslawaai betreft

Richtlijn

Richtlijnnummer 2020/367
Vindplaats EU Publicatieblad L 67/132 05-03-2020
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uiterste implementatiedatum 31-12-2021
Gevalideerde implementatiedatum
Status Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de implementatie van de BBT-conclusies afvalverbranding Amvb Behandeling in Ministerraad 06-11-2020
Wijziging Omgevingsregeling Ministeriële regeling
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen richtlijn