Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Vmbo-scholen en mbo-instellingen krijgen meer wettelijke ruimte om doorlopende leerroutes vmbo-mbo te creëren. Ruimte wordt geboden op: onderwijstijd, duur van de opleiding, examinering, inzet van personeel. Doelen van de maatregel zijn onder andere: meer jongeren in staat stellen een startkwalificatie te behalen, minder uitval, efficiënt en effectief opleiden. De maatregel betekent in feite het omzetten van lopende experimenten in wetgeving. Het wordt mogelijk gemaakt om een mbo-2 opleiding af te ronden binnen de vo-school (zonder vmbo-eindexamen te doen, vgl. entreeopleiding in het vmbo). In de doorlopende leerroutes naar mbo 3 en 4 kan het vmbo-examen deels later afgesloten worden dan nu het geval is, anderzijds kan in die routes mbo-stof ook al deels op het vo worden afgesloten.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 19-11-2019
Fase Tweede Kamer

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Toetsresultaat advies ATR 1 19-11-2019
Uitvoeringstoets uitvoeringstoets DUO 3 19-11-2019
Uitvoeringstoets vervolg uitvoeringstoets 1 19-11-2019
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties