Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2019/1936 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Richtlijn

Richtlijnnummer 2019/1936
Vindplaats EU Publicatieblad L 305/1 26-11-2019
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uiterste implementatiedatum 17-12-2021
Gevalideerde implementatiedatum 05-06-2023
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Wet van 10 mei 2023, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2008/96/EG en wijziging van die richtlijn door richtlijn (EU) 2019/1936 Wet Notificatie 05-06-2023 stb-2023-167
Besluit van 24 mei 2023 ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2008, L 319) alsmede richtlijn (EU) 2019/1936 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2019 tot wijziging van richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2019, L 305) (Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur) Amvb Notificatie 05-06-2023 stb-2023-171
Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 mei 2023, nr. IENW/BSK-2023/132812, houdende vaststelling van regels in verband met de erkenning van EU-beroepskwalificaties voor verkeersveiligheidsauditors en bijzondere verkeersveiligheidsinspecteurs (Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties verkeersveiligheidsauditors en bijzondere verkeersveiligheidsinspecteurs) Ministeriële regeling Notificatie 05-06-2023 stcrt-2023-14995
Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 mei 2023, nr. IENW/BSK-2023/132812, tot wijziging van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013 in verband met implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2008, L 319) alsmede richtlijn (EU) 2019/1936 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2019 tot wijziging van richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2019, L 305) Ministeriële regeling Notificatie 05-06-2023 stcrt-2023-15374

Startpagina

Acties

Delen richtlijn