Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamel-besluit implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen

Dit besluit strekt tot implementatie van verplichtingen inzake gescheiden inzameling en de melding en registratie van afvalstoffen in Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.

Mijlpaal

Naam Voorbereidende documenten gepubliceerd
Datum 01-07-2020
Fase Bekendmaking

Documenten

Type Titel Versie Publicatiedatum Opmerkingen
Uitvoeringstoets ATR - U109 Ministerie van IenW - Advies Verzamelbesluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen 1 01-07-2020
Uitvoeringstoets Consultatie verzamelbesluit implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen - reactie IPO 1 01-07-2020
Uitvoeringstoets HUF-toets verzamel-amvb kra 1 01-07-2020
Uitvoeringstoets Reactie VNG op ontwerp - amvb herziene kaderrichtlijn afvalstoffen 1 01-07-2020
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties