Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG

Richtlijn

Richtlijnnummer 2015/2366
Vindplaats EU Publicatieblad L 337/35 23-12-2015
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Financiën
Uiterste implementatiedatum 13-01-2018
Gevalideerde implementatiedatum 21-02-2019
Status Richtlijn geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Wet ter implementatie van de herziene richtlijn betalingsdiensten Wet Notificatie 21-02-2019 stb-2018-503
Besluit ter implementatie van de herziene richtlijn betalingsdiensten Amvb Notificatie 21-02-2019 stb-2019-59
Transponeringstabel Trans. tabel Notificatie 21-02-2019
Implementatieregeling herziene richtlijn betaaldiensten Ministeriële regeling Notificatie 21-02-2019 stcrt-2019-7963
Besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten en het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten InwerktredingsBesluit Notificatie 21-02-2019 stb-2019-60
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen richtlijn