Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

RICHTLIJN (EU) 2018/851 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

Richtlijn

Richtlijnnummer
2018/851
Vindplaats EU Publicatieblad
L 150/109 14-06-2018
Eerstverantwoordelijk ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uiterste implementatiedatum
05-07-2020
Gevalideerde implementatiedatum
Status
Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

EU besluit
Implementatie

Acties

Delen richtlijn

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.