Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2018/843 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU

Richtlijn

Richtlijnnummer 2018/843
Vindplaats EU Publicatieblad L 156/43 19-06-2018
Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Financiën
Uiterste implementatiedatum 10-01-2020
Gevalideerde implementatiedatum
Status Richtlijn nog niet (volledig) geïmplementeerd

Voortgang

  1. EU besluit
  2. Implementatie

Implementatiemiddelen

Korte titel Type Laatste mijlpaal Datum realisatie Bekendmaking
Wet verwijzingsportaal bankgegevens Wet Aangeboden aan Eerste Kamer 10-12-2019
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden Wet Aangeboden aan Eerste Kamer 10-12-2019
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn Wet Aangeboden aan Eerste Kamer 10-12-2019
Besluit verwijzingsportaal bankgegevens Amvb Behandeling in Ministerraad 08-05-2020
Transponeringstabel Trans. tabel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen richtlijn